any

1963

format

8mm - 24 ips - color

durada

15’

so

magnètic (només música)

XXV anys de Gallina Blanca

1

2

3

(Convención delegados)