any

1963

format

¿?

durada

¿?

so

¿?

Un dia a l'Orfeó Català

1

2

3

¿?